प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश निर्देशन समितिको मिति २०७६-१२-०७ गतेको बैठकको निर्णयहरु

province-level-meeting-12-07-decisions-covid