प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकारबीच प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको द्विपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमका केही झलकहरु