Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

नियमावलीहरु

शिर्षक मिति फाइल
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६ २०७६/०६/१५ हेर्नुहोस
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ संशोधन समेत २०७८।०७।१४ हेर्नुहोस
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ संशोधन सहित २०७८।०७।१४ हेर्नुहोस