Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

“जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” सम्बन्धी सूचना

“जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” सम्बन्धी विस्तृत सूचना तल समावेश गरिएको फाइलमा हुनुका साथै अनलाइन आवेदनका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-T1OTiarHlLUfvWq23tyIypU4r01xxRz2lYHAjMlGjpTgw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

शिर्षक मिति कागजात
"जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम" सम्बन्धी सूचना २०७८-०५-०४