प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट मिति २०७७-०१-०५ सम्म गरिएको निकासाको विवरण

कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट मिति २०७७-०१-०५ सम्म गरिएको निकासाको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट मिति २०७७-०१-०५ सम्म गरिएको निकासाको विवरण २०७७-०१-०५